SWAN | หงส์ที่ไม่เคยได้เข้าใกล้…

เรื่องของหงส์ 🦢🦢 “ระวังหงส์กัดนิ้วขาด…” ผู้ใหญ่ประเทศเดนมาร์กจะสอนลูกหลานให้กลัวหงส์ด้วยคำพูดที่ว่า “ระวังหงส์กัดนิ้วขาด…” เมื่อหงส์เริ่มเข้ามาใกล้เรือทันไม่รอช้า… ทันรีบเตรียมขนมปังและเอามือยื่นไปเล่นกับหงส์ น้องออกจะสวยน้องออกจะน่ารักกลัวน้องทำไม 🦢