หลายอย่างที่ต้องเรียนรู้…

ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วที่ทันย่าได้ตัดสินใจมาใช้ชีวิตในการล่องเรือ
เอาจริงๆ ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่คุ้นชิน

ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำ ใช้ไฟ หรือการใช้ห้องน้ำ

จริงๆ แล้วมันก็ไม่ง่ายสำหรับเราเลย
ที่จากปกติ เคยใช้ชีวิตแบบสะดวก สบาย
สิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัว

แต่พอมาใช้ชีวิตบนเรือ
น้ำมี 700 ลิตร แก๊สมี 2 ถัง ถังละ 2.5 kg.

คือแม่ง … คิดดูว่าต้องใช้ให้ประหยัดขนาดไหน

บอกตัวเองว่า … เอาน่ะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตและบทเรียน


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: